Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

PROJEKT >ZE SZKOŁĄ ZA PAN BRAT<

PROJEKT >ZE SZKOŁĄ ZA PAN BRAT<

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu
zaprasza Uczniów/ Uczennice klas VII-VIII oraz Nauczycieli/ Nauczycielki 
z II etapu edukacyjnego do udziału w projekcie 
„Ze szkołą za pan brat- rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu”

 

 Projekt dofinansowany  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Edukacja Działanie 8.5. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

 

  • W projekcie zaplanowano formy wsparcia dla uczniów/uczennic z kl. VII – VIII: terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, trening komunikacji interpersonalnej, trening radzenia sobie ze stresem, trening twórczego myślenia, doradztwo zawodowe, zajęcia wyrównawcze z matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii, zajęcia z informatyki, zajęcia z fizyki dla ambitnych, zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia humanistyczne (indywidualnie i grupowo).
  • W każdej szkole biorącej udział w tym projekcie zostaną wyposażone pracownie w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
  • Rekrutacja już się rozpoczęła. Trwa od 20.09.2019 r. do 09.10.2019 r. Zapraszamy do udziału. Regulaminy Rekrutacji dostępne w sekretariacie  oraz na tablicy informacyjnej. Również  w sekretariacie do pobrania formularze zgłoszeniowe.

 

 WSPARCIE DLA UCZNIÓW JEST BEZPŁATNE

Bardzo serdecznie zapraszamy! Daj sobie szansę!

Ten projekt został napisany z myślą o Tobie.

Data dodania: 2019-10-10 12:17:55
Data edycji: 2019-11-06 14:14:37
Ilość wyświetleń: 300

KONKURSY

Jesteś głodny sukcesów? Kliknij, by dowiedzieć się, jakie konkursy czekają na Ciebie!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook