Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

RODO

Klauzula informacyjna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu, a ul. Józefa Piłsudskiego 18, 74-300 Myślibórz
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Sebastian Mirończyk, tel. 668118178, email: sebastian.mironczyk@wp.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, jako organu reprezentującego samorząd Miasta i Gminy Myślibórz – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane będzie Urząd Miejski w Myśliborzu,
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  7. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
  8. w zakresie, którego nie dotyczą inne przepisy, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  10. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Data dodania: 2019-08-19 13:38:25
Data edycji: 2024-02-13 10:06:32
Ilość wyświetleń: 35886
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej