Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

PROJEKT >ZE SZKOŁĄ ZA PAN BRAT<

PROJEKT >ZE SZKOŁĄ ZA PAN BRAT<

Podsumowanie projektu

W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu uczniowie brali udział w projekcie „Ze szkołą za pan brat – rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu”.

Na początku każdego roku szkolnego odbywało się spotkanie uczniów i ich rodziców, podczas którego przekazane zostały informacje na temat projektu i rozdane ulotki . Informacje znajdowały się również na stronie szkoły i gminy.

Projekt miał na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu kompetencji kluczowych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój  indywidualnej pracy z uczniami prowadzący do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Realizacja projektu wpłynęła na poprawę wyników w nauce, podniesienie samooceny i wiary w swoje możliwości oraz przygotowanie do wejścia w kolejny etap edukacyjny.

W każdym roku szkolnym odbywały się następujące zajęcia:

- terapia psychologiczna (zaj. indywidualne dla 50 uczniów);

- terapia logopedyczna (zaj. indywidualne dla 20 uczniów);

- trening komunikacji interpersonalnej ( zajęcia grupowe dla 15 uczniów);

- trening radzenia sobie ze stresem ( zajęcia grupowe dla 15 uczniów);  

- trening twórczego myślenia ( zajęcia grupowe dla 15 uczniów);  

- doradztwo zawodowe ( zajęcia dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie);

- zajęcia wyrównawcze z matematyki - „ Z matematyką w przyszłość” (2 grupy po 15 uczniów);

 - zajęcia wyrównawcze z biologii - „ Przyroda jest ok - biologia” (2 grupy po 15 uczniów);

- zajęcia wyrównawcze z geografii - „ Świat geografii” (2 grupy po 15 uczniów);

- zajęcia wyrównawcze z chemii - „ Chemia – to potrafię” (2 grupy po 15 uczniów);

- zajęcia wyrównawcze z fizyki - „ Fizyka – to jest proste” (2 grupy po 15 uczniów);

- informatyka - „Wiedzieć więcej” (2 grupy po 10 uczniów);

- fizyka - „Fizyka dla ambitnych - przygotowanie do konkursów” ( 1 grupa dla 5 uczniów);

- język angielski - „Let’s perfect it” (2  grupy po 15 uczniów);

- język niemiecki - „Laboratorium z języka niemieckiego” (2 grupy po 15 uczniów);

- zajęcia humanistyczne  (2 grupy po 15 uczniów ).

W ramach treningu twórczego myślenia w roku szkolnym 2018/2019 odbyły się warsztaty wyjazdowe do Gorzowa i Szczecina , wyjazdy do teatru do Gorzowa i Szczecina oraz wycieczka edukacyjna do Poznania. W ramach treningu radzenia sobie ze stresem uczniowie pojechali na warsztaty edukacyjne do Gorzowa.

W roku szkolnym 2019/2020 osoby biorące udział w treningu twórczego myślenia uczestniczyli w zajęciach wyjazdowych do Gorzowa, Szczecina, Międzyzdrojów, Przelewic                   i Siekierek. Uczniowie w ramach zajęć treningu radzenia sobie ze stresem odwiedzili Gorzów.

Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu był dobrowolny i bezpłatny.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu
zaprasza Uczniów/ Uczennice klas VII-VIII oraz Nauczycieli/ Nauczycielki 
z II etapu edukacyjnego do udziału w projekcie 
„Ze szkołą za pan brat- rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu”

 

 Projekt dofinansowany  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Edukacja Działanie 8.5. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

 

  • W projekcie zaplanowano formy wsparcia dla uczniów/uczennic z kl. VII – VIII: terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, trening komunikacji interpersonalnej, trening radzenia sobie ze stresem, trening twórczego myślenia, doradztwo zawodowe, zajęcia wyrównawcze z matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii, zajęcia z informatyki, zajęcia z fizyki dla ambitnych, zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia humanistyczne (indywidualnie i grupowo).
  • W każdej szkole biorącej udział w tym projekcie zostaną wyposażone pracownie w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
  • Rekrutacja już się rozpoczęła. Trwa od 20.09.2019 r. do 09.10.2019 r. Zapraszamy do udziału. Regulaminy Rekrutacji dostępne w sekretariacie  oraz na tablicy informacyjnej. Również  w sekretariacie do pobrania formularze zgłoszeniowe.

 

 WSPARCIE DLA UCZNIÓW JEST BEZPŁATNE

Bardzo serdecznie zapraszamy! Daj sobie szansę!

Ten projekt został napisany z myślą o Tobie.

Data dodania: 2019-10-10 12:17:55
Data edycji: 2022-12-01 12:56:01
Ilość wyświetleń: 3307
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej