Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Nasza biblioteka szkolna, jak co roku, włącza się w obchody Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych. To październikowe święto, ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (ang. International Association of School Librarianship) w 1999 r., obchodzone było przez  jeden dzień, a od 2008 r. – przez cały październik. Święto ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz pomoc  w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi:

             „Z książką Ci do twarzy”

W ramach obchodów MMBSZ zapraszamy wszystkich uczniów do włączenia się w akcje i konkursy organizowane przez naszą bibliotekę:

 

 

Regulamin konkursów plastyczno-literackich

 1. Organizatorem konkursu jest : mgr Wioletta Szybylska- nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego nr 2 w Myśliborzu.
 2. Regulamin konkursów dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej biblioteki szkolnej.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu.
 4. Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do aktywności twórczej, promocja czytelnictwa i biblioteki szkolnej, a także rozwijanie umiejętności graficznych, plastycznych , informatycznych i literackich oraz promocja szkolnych talentów.
 5. Konkurs polega na wybraniu kategorii, stworzeniu pracy konkursowej oraz dostarczeniu jej do organizatora.
 6. Kategoria I – Wykonanie sleeveface promującego czytelnictwo i konkretną pozycję książkową (np. wykonanie sleeveface – zdjęcia przedstawiającego osoby fotografowane z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała- twarzą i nie tylko).
  Kategoria I – Stworzenie pozytywnego MEMA promującego czytelnictwo bądź też konkretną książkę (np. wykonanie pracy ręcznie lub przy  wykorzystaniu programu komputerowego).
  Kategoria III – Wykonanie plakatu, wymyślenie wiersza lub hasła reklamującego konkretną  książkę lub czytanie ( plakat może być wykonany dowolną techniką, hasło i wiersz muszą mieć oprawę plastyczną).
 7. Wszystkie prace powinny być dostarczone do biblioteki osobiście.
 8. Praca powinna być opatrzona danymi dotyczącymi jej autora (imię, nazwisko, klasa).
 9. Prace należy dostarczyć w terminie: do 30.10.2020r.(włącznie).
 10. Uczestnicy konkursu oświadczają, iż są autorami nadsyłanych prac oraz wyrażają zgodę na publikację wizerunku i swoich prac na wystawie i stronie internetowej szkoły.
 11. Nadsyłane prace oceni jury konkursu w składzie:
  mgr Joanna Topolska
  mgr Ewelina Duda
  mgr Alicja Ptak
 12. Prace będą oceniane pod względem: zgodności z tematem konkursu, kompozycji, kreatywności i oryginalności oraz szczególnych walorów pracy, w tym estetycznych.
 13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  06.11.2020r.,informacja zostanie podana na stronie internetowej szkoły.
 14. Autorzy trzech najlepszych prac, spośród wszystkich kategorii konkursowych, otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody niespodzianki.
 15. Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej.
 16. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz nadesłanych prac na stronie internetowej, a także wykorzystywanie tych prac do promocji szkoły.
 17. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

 

Regulamin konkursu lekturowego  

  1. Organizatorem konkursu jest : mgr Wioletta Szybylska- nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza
      Kusocińskiego nr 2 w Myśliborzu.

 1. Regulamin konkursów dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej biblioteki szkolnej.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. V i VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu.
 3. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do rozbudzania pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury, sprawdzenia stopnia znajomości lektur szkolnych, propagowania czytelnictwa lektur.
 4. Nauczyciel polonista w porozumieniu z uczniami wytypuje po dwie osoby z każdej klasy  piątej i szóstej, które wezmą udział w „Lekturowych potyczkach”.
 5. . Uczniowie będą sprawdzać wiadomości z następujących lektur:

Klasy V

 • „Opowieści z Narnii”- „Lew, Czarownica i stara szafa”
 • „Akademia Pana Kleksa”

Klasy VI

 • „Chłopcy z Placu Broni”
 • „Opowieści z Narnii”- „Lew, Czarownica i stara szafa”

  7. Zmagania rozpoczną się 10. 2020r. i potrwają do 16.10.2020r.

  8. Wytypowani uczniowie .przez dwa tygodnie na wybranej przez siebie przerwie obiadowej ( godz. 11.30 lub 12.30),
      będą odpowiadali w bibliotece szkolnej  na wylosowane przez siebie pytania do lektur. Łącznie każdy udzieli
      odpowiedzi na 10 pytań. Ta osoba , która odpowie  prawidłowo na  jak największą liczbę pytań, wygrywa.

  9. W przypadku osób z taką samą liczbą punktów zostanie przeprowadzona dogrywka , która wyłoni zwycięzcę.

 10. Uczeń, który zapomni zgłosić się na losowanie , traci swoją szansę i  nie ma możliwości  odpowiedzi w innym
        terminie.

 11. Po podsumowaniu zmagań zostanie wyłoniony zwycięzca na poziomie klas V i VI.

 12. Zwycięzcy „Lekturowych potyczek” otrzymają dyplomy, nagrody niespodzianki oraz punkty przewidziane w
       Punktowym Systemie Oceny Zachowania.

Data dodania: 2020-09-30 14:25:21
Data edycji: 2020-10-01 22:50:45
Ilość wyświetleń: 368
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook