Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA. KUSOCIŃSKIEGO W MYŚLIBORZU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zadania

Termin realizacji

 

1. Organizacja SKW przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu.

 

2. Określenie zasad świadczenia wolontariatu w ramach SKW przy SP nr 2  w Myśliborzu.

 

3. Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW.

 

4. Przygotowanie planu pracy SKW na rok szkolny 2022/2023. Przyjęcie planu pracy. Wybory liderów. Założenie Kart Aktywności Wolontariusza (KAW).

 

5. Gazetka informacyjna o pracy koła.

 

6. Nawiązanie ścisłej współpracy z Samorządem Szkolnym SP nr 2 w Myśliborzu.

 

 

Wrzesień

 

 

1. Zbiórka zniczy - AKCJA ZNICZ.

 

2. Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu komunalnym, zapalenie zniczy - akcja ZAPOMNIANE GROBY.

 

3. DZIEŃ 25 PAŻDZIERNIKA - DZIEŃ KUNDELKA, DZIEŃ USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT.  Akcja informacyjna  o kwestiach prawnych związanych z ochroną zwierząt. Zbieranie suchej karmy, naczyń, koców dla zwierząt znajdujących się w schronisku.

 

4. Wolontariusz niesie pomocną dłoń:

a) działania w świetlicy szkolnej,

b) pomoc potrzebującym kolegom i koleżankom w nauce.

5. Otoczenie opieką uczniów z Ukrainy oraz innych uczniów powracających z zagranicy:

a) wspieranie w nauce języka polskiego,

b) pomoc w nauce, 

c) informowanie i opiekowanie się  w środowisku szkolnym.

6. Udział w kampanii „Czytające Szkoły” – spotkania  z przedszkolakami – czytanie najmłodszym literatury, wybranych tekstów.

7. Udział w projekcie charytatywnym „ Szkoło Pomóż i TY” pod patronatem Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych

8. Nawiązanie współpraca z PCPR w Myśliborzu –organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim – wsparcie i pomoc dla dzieci z rodzin zastępczych.

 

 

Październik/ Listopad

1. Zorganizowanie Zbiórki Kart Świątecznych dla osób samotnych i chorych z okazji świąt.

 

2. Nawiązanie współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

 

3. Nawiązanie współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

 

4. Wolontariusz niesie pomocną dłoń.

5. Otoczenie opieką uczniów z Ukrainy oraz innych uczniów powracających z zagranicy.

6. Kampania „Czytające Szkoły

7. Akcja „Szkoło Pomóż i TY”

 

Listopad

1. Obchody DNIA WOLONTARIUSZA

(5 grudzień) – gazetka okolicznościowa.

 

2. Szkolne obchody Dnia Dobrych Uczynków 6 grudnia przeprowadzenie akcji ,,Podziel się dobrym słowem z innymi".

 

3. Kiermasz Świąteczny z ozdobami i ciastami.

 

4. Udział w ramach organizacji Finału WOŚP - zbiórka na terenie szkoły do puszek.

 

 5. Wolontariusz niesie pomocną dłoń 6.Otoczenie opieką uczniów z Ukrainy. oraz innych uczniów powracających            z zagranicy.

7.Kampania „Czytające Szkoły

8. Akcja „Szkoło Pomóż i TY”

9. Współpraca z myśliborskimi instytucjami (DPS, ŚDS, PCPR)

 

10. Spotkanie z wolontariuszami.

 

Grudzień/Styczeń

1. Wielkanocna zbiórka dla Domu Ochrony Życia Poczętego w Odolanowie.

 

2. Szkolny Kiermasz Wielkanocny z Jajem.

 

3 Wolontariusz niesie pomocną dłoń –4.Otoczenie opieką uczniów z Ukrainy innych uczniów powracających z zagranicy.

5.Kapania „Czytające Szkoły

6. Akcja „Szkoło Pomóż i TY”

7. Współpraca z myśliborskimi instytucjami (DPS, ŚDS, PCPR)

 

Luty/Marzec

1.Maj –Święto Książek. Zorganizowanie zbiórki książek pod hasłem „Podziel się książką”. Kiermasz książek.

 

2. Pomoc w bibliotece szkolnej.

 

3. Zbiórka słodyczy, zabawek, przyborów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku –Zdrój z okazji Dnia Dziecka.

 

4. Wizyta w Domu Dziecka z wolontariuszami.

 

5. Wolontariusz niesie pomocną dłoń.

6. Otoczenie opieką uczniów z Ukrainy. oraz innych uczniów powracających z zagranicy.

7.Kampania „Czytające Szkoły

8. Akcja „Szkoło Pomóż i TY”

9. Współpraca z myśliborskimi instytucjami (DPS, ŚDS, PCPR)

 

Kwiecień/Maj

1. Spotkanie z wolontariuszami - podsumowanie pracy.

 

2. Przygotowanie sprawozdania - podsumowanie efektów całorocznej działalności  SKW.

 

Czerwiec

Działania doraźne w miarę potrzeb

Przez cały rok

 

Data dodania: 2022-10-25 14:05:17
Data edycji: 2022-10-25 14:15:49
Ilość wyświetleń: 302
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej