Czcionka:

A+A-

Kontrast:

WYTYCZNE DOT. EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

WYTYCZNE DOT. EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Uwaga! Ósmoklasiści! Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizacji tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

 1. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 25,26,27 maja.
 2. Na egzamin przychodzi wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych.
 3. Uczeń, który przebywa w domu z osobą w izolacji lub sam jest objęty kwarantanną lub izolacją, nie może uczestniczyć w egzaminie. Napisze go w terminie dodatkowym (16-18 czerwca)
 4. Uczeń nie powinien wnosić na teren szkoły maskotek, książek, urządzeń telekomunikacyjnych.
 5. Każdy uczeń przynosi na egzamin długopis z czarnym wkładem, dodatkowo na egzamin z matematyki- linijkę.
 6. Zbiórka w dniach: 25,26 i 27 maja o godz. 8.10.

Klasa VIII a- główne wejście do szkoły

Klasa VIII b- bocznym wejściem od ul. Szkolnej

Klasa VIII c- wejście od boiska

(uczniowie w maseczkach osłaniających nos i usta, nie grupują się, zachowują odległości)

 1. Uczeń powinien mieć przy sobie legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Wychowawcy klas VIII po godz. 8.10 będą wpuszczać pojedynczo uczniów na teren szkoły. Każdy uczeń musi zdezynfekować ręce oraz zakryć usta i nos. Następnie idzie do wyznaczonej przez wychowawcę sali zostawić rzeczy osobiste.
 3. Po pozostawieniu rzeczy udaje się pod salę egzaminacyjną. (Wychowawca przypomni, w której sali uczeń pisze egzamin). Przed salą także obowiązują odległości między uczniami (na drzwiach sal znajdują się nazwiska i kody zdających).
 4. Uczeń wchodzi do sali pojedynczo. Numer stolika losuje członek Zespołu Nadzorującego w obecności ucznia. Po odebraniu od Przewodniczącego Zespołu naklejek i kodów uczeń zajmuje wylosowane miejsce i po czynnościach organizacyjnych może zdjąć maseczkę.
 5. W godz. od 8.40 do 8.50 nastąpi odbiór materiałów egzaminacyjnych w sekretariacie szkoły. Przy odbiorze prac obecni będą przedstawiciele uczniów- członkowie Samorządu Uczniowskiego: Kaup Julia , Baczuń Gabriela, Brzostowska Ada.
 6. O godz. 9.00 uczniowie otrzymają zestaw egzaminacyjny. Po sprawdzeniu kompletności arkusza, numeru PESEL, przyklejeniu naklejek, wpisaniu kodów oraz przeczytaniu instrukcji pracy, uczeń przystępuje do samodzielnej pracy z arkuszem. Przewodniczący Zespołu godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisuje na tablicy.
 7. Po zakończeniu pracy z arkuszem należy go zamknąć i odłożyć na bok stolika.
 8. Przed opuszczeniem sali uczeń ponownie zakłada maseczkę.
 9. Nie wolno pożyczać sobie przyborów. Można wnieść do sali małą butelkę wody i postawić obok stolika. (Uwaga! Nie wolno butelki z wodą postawić na stoliku).
 10. Nie wolno wnieść do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.
 11. Po egzaminie wrażeniami należy dzielić się przez telefon/ Internet. Unikać spotkań w grupie.

Wyniki egzaminów- 2 lipca 2021 r. (kody do sprawdzenia w Internecie uczeń otrzyma od wychowawców)

Zaświadczenia do odbioru w szkole – 9 lipca 2021 r.

Jeśli uczeń ma uwarunkowania zdrowotne do niezakładania maseczki, należy przekazać informację dyrektorowi szkoły najpóźniej do 17 maja 2021 r.

 

Data dodania: 2021-05-11 14:14:26
Data edycji: 2021-05-13 08:09:57
Ilość wyświetleń: 460
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook