Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Powrót klas 1-3 do nauki w szkole

Powrót klas 1-3 do nauki w szkole

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki od 18 stycznia uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej, w szkole. Zasady, które wprowadzone zostały w związku ze stanem epidemii już od września 2020 roku zostały zaktualizowane na podstawie nowych wytycznych ogłoszonych przez rząd. 

W naszej szkole:

  1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe, które nie zamieszkują z osobami będącymi na kwarantannie lub w izolacji domowej.
  2. Każda z klas 1-3 ma przypisaną jedną klasę, w której odbywają się zajęcia lekcyjne.
  3. Dzieci nie wychodzą podczas przerw lekcyjnych na korytarz. Codziennie nauczyciele będą wychodzili ze swoją klasą na długą przerwę do sali gimnastycznej lub na boisko szkolne. Pozostałe, krótkie przerwy śródlekcyjne, odbywają się w klasie.
  4. W częściach wspólnych (korytarz szkolny, świetlica, toaleta, biblioteka) dzieci obowiązkowo chodzą w maseczkach lub przyłbicach zasłaniających usta i nos. Rodzice są zobowiązani do wyposażenia dziecka w maseczkę/przyłbicę wielokrotnego użytku lub w kilka maseczek jednorazowych.
  5. Dzieci dojeżdżające oraz dzieci miejscowe, których rodzice pracują, mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, gdzie w miarę możliwości będą rozdzielane na różne pomieszczenia, by izolować od siebie uczniów z różnych klas. W sytuacji, gdy to będzie niemożliwe, dzieci będą musiały założyć maseczki ochronne na twarz.
  6. Dzieci klas 1-3 wchodzą do szkoły wejściem głównym. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły. Po lekcjach oczekują na swoje dzieci również przed wejściem do szkoły.
  7. Dzieci oddziałów przedszkolnych doprowadzane są do wejścia z boku budynku (od ul. Szkolnej).
  8. Wielokrotnie w ciągu dnia dzieci powinny myć ręce lub dezynfekować je zgodnie z zaleceniami GIS.
  9. Dowozy szkolne odbywają się zgodnie z harmonogramem funkcjonującym od września 2020, odwołany jest tylko trzeci odwóz z godz. 15.20.

Załącznik:

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Data dodania: 2021-01-13 12:15:25
Data edycji: 2021-01-14 13:21:07
Ilość wyświetleń: 285
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook