Czcionka:

A+A-

Kontrast:

KONKURS PLASTYCZNY ‘'NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA''

KONKURS PLASTYCZNY ‘'NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA''

KONKURS PLASTYCZNY ’NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA’’

 

CELE KONKURSU:

  • rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia,
  • wyłanianie plastycznych talentów,
  • ukazanie kreatywności artystycznej uczniów,
  • poznanie tradycji i zwyczajów pochodzących z krajów anglojęzycznych, popularnych w kulturze polskiej,
  • dążenie do stworzenia właściwego nastroju towarzyszącego tradycji Święta Zakochanych, opartego na szacunku i poszanowaniu wartości oraz przekonań drugiej osoby

 

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - III SP nr 2

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

1.Przedmiotem konkursu jest przygotowanie kartki walentynkowej.

2.Technika i materiał wykonania są dowolne.

3.Wielkość kartki nie może przekraczać formatu A4.

4.Praca musi być samodzielna - wykonana osobiście.

5.Uczniowie klas I - III przekazują kartki P.Karolinie lub P. Renacie w świetlicy szkolnej.Każda kartka powinna zawierać  opis: imię i nazwisko autora oraz klasę.

6.Konkurs trwa od 02.02.2021 r. do 11.02.2021 r.


OCENA PRAC KONKURSOWYCH I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Jury konkursu będzie oceniać:

  • estetykę wykonania pracy
  • oryginalność pomysłu
  • kreatywność i pomysłowość autora

2. Organizatorzy przyznają trzy nagrody główne oraz  wyróżnienia.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  W KONKURSIE :)

Data dodania: 2021-02-04 09:19:48
Data edycji: 2021-02-04 09:20:11
Ilość wyświetleń: 239
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook