Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

II Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

II Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Nasze tegoroczne ósmoklasistki pod opieką nauczycielki języka polskiego p. Krystyny Smolik biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Konkurs służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej.

Olimpiada jest trzyetapowa:

I stopień − Zawody szkolne

II stopień − Zawody okręgowe

III stopień − Zawody ogólnopolskie 

16 października 2020 r. odbył się w naszej szkole I etap olimpiady, w którym wzięły udział 4 uczennice- podopieczne p. K. Smolik. Były to: Martyna Szawarska, Martyna Wolanicka, Julia Kaup z kl. VIII a i Nadia Jankowska z kl. VIII b. Szkolna Komisja OLiJP skierowała do zawodów II stopnia dwie kandydatury: Nadii Jankowskiej oraz Martyny Wolanickiej. Zdaniem nauczycielek języka polskiego- p. Iwony Cichej i p. Anny Zabłotnej „obie uczennice samodzielnie i twórczo opracowały temat rozprawki. W pracach widać zamysł kompozycyjny, wrażliwość humanistyczną oraz kompetencje kulturowe (…)”.

Komisja wojewódzka pozytywnie zaopiniowała kandydatury zaproponowane przez polonistki. Martyna Wolanicka za pracę pisemną zdobyła 25 p., a Nadia Jankowska- 24 p. To dla uczennic i ich opiekunki duże wyróżnienie, bowiem tylko 57% uczniów wytypowanych przez Szkolne Komisje awansowało do etapu wojewódzkiego. 9 stycznia 2021 r. Martyna i Nadia napiszą rozprawkę na jeden z podanych tematów oraz rozwiążą test z zagadnień językowych. Mamy też nadzieję, że dziewczynkom uda się awansować do części ustnej zawodów, która odbędzie się w lutym. Życzymy sukcesów!

Data dodania: 2020-12-30 09:05:51
Data edycji: 2020-12-30 09:07:06
Ilość wyświetleń: 164
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook