Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - INFORMACJE ORGANIZACYJNE

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Informacja dla rodziców uczniów klas VIII o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

  1. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dn. 21 kwietnia- 23 kwietnia 2020 r. w naszej szkole:

j. polski- 21 IV 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

matematyka- 22 IV (środa) godz. 9.00

język obcy nowożytny- 23 IV godz. 9.00

 

termin dodatkowy (dla uczniów, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym):

j. polski- 1 VI godz. 9.00

matematyka- 2 VI godz. 9.00

język obcy nowożytny- 3 VI godz. 9.00

 

  1. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty:

j. polski- 120 minut

matematyka- 100 minut

język obcy nowożytny- 90 minut

 

Po upływie czasu przewidzianego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący informuje zdających o zakończeniu pracy i wyznacza dodatkowy czas- 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przysługuje wydłużenie czasu pracy do 50%:

j. polski do 180 minut

matematyka do 150 minut

język obcy nowożytny do 135 minut

 

  1. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa minimalnego wyniku, jaki powinien uzyskać uczeń. Zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu są jedynie laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim.
  2. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania odpowiedzi.
  3. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki, jeżeli trzeba je wykonać, zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  4. Uczeń może wnieść do sali jedynie w/w przedmioty oraz małą butelkę wody, która musi być trzymana na podłodze przy stoliku, aby uniknąć zalania pracy.
  5. Niedozwolone jest wnoszenie na salę telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.
  6. W dniu egzaminu uczeń przychodzi do szkoły ubrany na galowo o godzinie 8.15 z ważną legitymacją szkolną.
  7. Do sali egzaminacyjnej uczeń wchodzi o godzinie 8.40 i zajmuje miejsce zgodnie z wylosowanym numerem.
  8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu ucznia w przypadku, gdy stwierdzi niesamodzielną pracę ucznia lub zauważy, że uczeń wniósł lub korzystał z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedozwolonych przyborów.

>>> SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY EGZAMINU W NASZEJ SZKOLE

Data dodania: 2020-02-20 10:24:08
Data edycji: 2020-02-20 10:35:00
Ilość wyświetleń: 587

KONKURSY

Jesteś głodny sukcesów? Kliknij, by dowiedzieć się, jakie konkursy czekają na Ciebie!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook