Od marca do czerwca 2018 roku w naszej szkole 9 nauczycieli-wolontariuszy prowadziło pozalekcyjne zajęcia dla uczniów z klas I-III Zaprogramuj Przyszłość. Krótki film prezentuje nasze doświadczenia z programowaniem 🙂