ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE W SZKOLE W LATACH 1966 – 2012

Chór Szkolny

Chór szkolny w 1966 roku założył pan Bogdan Komorowski. Trudno wówczas było wyobrazić sobie uroczystości szkolne bez popisu chórzystów. Z czasem coraz większe osiągnięcia zdobywano poza szkołą. Należą do nich:

1971 – wyróżnienie na eliminacjach wojewódzkich w Szczecinie,

1975 – reprezentowanie powiatu myśliborskiego na Panoramie Powiatów w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie,

1976 – I miejsce w I Wojewódzkim Konkursie Chórów Szkolnych
w Gorzowie,

1977 – I miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Chórów Szkolnych
w Gorzowie,

1978 – wyróżnienie w przeglądzie wojewódzkim,

1979 – wyróżnienie w przeglądzie wojewódzkim,

1979 – III miejsce i puchar na I Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Szkolnych w Zielonej Górze,

1980 – Laureat PARA 80 (Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego),

1981 – Laureat PARA 81,

1983 – wyróżnienie w przeglądzie wojewódzkim,

1984 – wyróżnienie w przeglądzie wojewódzkim,

1984 – III miejsce na VI Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Szkolnych
w Poznaniu,

1985 – III miejsce na VII Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Szkolnych
w Gnieźnie,

1992 – I miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych
w Gnieźnie,

1992 – Nagroda wojewody w dziedzinie Dużych Form Muzycznych oraz puchar przechodni,

1993 – Laureat wojewódzki PARA 93,

1994 – II miejsce w XIV Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych
w Gnieźnie,

1996 – Laureat wojewódzki PARA 96 oraz III miejsce w XVI Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych w Gnieźnie.

Oprócz chóru, p. Bogdan Komorowski prowadził w latach 1986 – 1989 orkiestrę dętą, która również zdobywała wiele wyróżnień i nagród. Między innymi: Laureat PARA 86, Laureat PARA 87, Laureat PARA 88, Laureat PARA 89, Laureat PARA 90.

Skład orkiestry: Antczak Sławomir, Babiuk Tomasz, Bałdyga Sławomir, Buńkowski Jakub, Chilińska Monika, Dera Arkadiusz, Gałązka Adam, Kisielewska Anna, Kitowski Radosław, Klepsa Krzysztof, Kłujszo Kornel, Korczyński Tomasz, Krasowski Patryk, Kraszewski Radosław, Kurpisz Paweł, Mućka Dariusz, Sądkiewicz Roman, Sochacki Sławomir, Wiernicki Robert, Woźniak Arkadiusz, Wójcik Piotr, Zadroga Tomasz, Żmijewski Przemysław.

Od połowy października 1989 r. istnieje zespół wokalny pod kierownictwem mgr Izabeli Korzeniewicz. Zespół liczy około 40 osób. Urozmaica nam wszystkie uroczystości szkolne. Bierze również udział w imprezach organizo-wanych przez środowisko lokalne.

 

Związek Harcerstwa Polskiego

Kronika szczepu przy „Dwójce” zaczyna się od 1978 roku, ale swą działalność drużyny harcerskie i zuchowe rozpoczęły od początku istnienia szkoły. Zajmowały się one różną działalnością i specjalizowały się w wielu dziedzinach. Najbardziej popularny był MSR (Młodzieżowa Służba Ruchu). Od 15.11.1968 roku opiekowała się nim dh hm Zofia Oliwiak. Harcerze pomagali kierować ruchem drogowym, a w 1970 roku w konkursie „O bezpieczną drogę dziecka do szkoły” zdobyli II miejsce w województwie szczecińskim. Z powodzeniem działały również drużyny: strażacka, sanitarna i muzyczna. Młodzież brała udział w zadaniach Szczepu, Hufca, Chorągwi. Przez wiele lat podejmowano akcję: „Ludzie złotego wieku”, w ramach której odwiedzano ludzi chorych w PDPS, sprawowano opiekę nad samotnymi i starszymi. Pierwsze zimowisko dla uczniów na terenie naszego miasta miało miejsce w 1975 roku. Harcerze wyjechali do Międzylesia k. Bystrzycy Kłodzkiej. Drużyny zawsze brały udział w uroczystych rozpoczęciach roku harcerskiego, w majowych ogólnopolskich akcjach ogłaszanych przez Naczelnika ZHP pod nazwą „Alert” oraz TWO i Ruchu Drużyn Sztandarowych. Drużyny harcerskie
i zuchowe liczyły zawsze około 300-400 członków, dlatego udział umundurowanej młodzieży w pochodach pierwszomajowych był imponujący.

Najdłużej istniejącą drużyną na terenie naszej szkoły jest 6 DH „Wszędobylska” im. Feliksa Pendelskiego, która działa do dziś nieprzerwanie od 11 września 1987 roku. Jej pierwsi członkowie to:
A. Babiuk, M. Baczyńska, A. Girgiel, U. Sądkiewicz, K. Tomicka, J. Topolski, R. Topolski, J. Wirkowska, J. Wójcik, M. Zadroga. Pierwszym drużynowym był hm Andrzej Topolski, a dziś jest nim phm Rafał Topolski. Drużyna ma bogatą historię. Harcerze od początku brali udział w corocznych rajdach andrzejkowych, w warszawskim „Arsenale”, uczestniczyli w II Zlocie ZHP na Polach Grunwaldu w lipcu 1988 roku, zlocie z okazji 100-lecia skautingu w Kielcach w 2007 r. Organizowali wyjazdy na zimowiska, m.in. do Krakowa i Warszawy oraz liczne obozy letnie – w Szklarskiej Porębie, Łukęcinie, Karłowie, Szadowie k. Kwidzyna, Bieszczadach…

W klasach młodszych zawsze zawiązywano drużyny zuchowe. Do dziś działa 13 GZ „Włóczykije”, którą opiekuje się pwd Joanna Topolska. Opiekę nad gromadami zuchowymi w poprzednich latach sprawowały również: T. Gałązka, J. Kowalska, E. Kitowska, H. Wirkowska, D. Kurpisz, H. Talarczyk, Z. Michalak. Gromada bierze udział w wielu rajdach zuchowych. Od kilku lat organizuje coroczny rajd poświęcony Bohaterom spod Arsenału „Janeczek”. W 2011 r. drużyna włączyła się też do obchodów 68. rocznicy Akcji pod Arsenałem. Zuchy rozwiesiły plakaty informujące o tym wydarzeniu na terenie całego Myśliborza i uczestniczyły w otwarciu wystawy „Akcja pod Arsenałem/Świst – pro memoria” w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.

 

Liga Ochrony Przyrody

W roku szkolnym 1999/2000 na terenie naszej szkoły zawiązało się Szkolne Koło LOP „EKO – DETEKTYW”, które zrzeszało uczniów klas IV-VI, a w kolejnych latach rozszerzyło swoją działalność na klasy I-III oraz oddziały przedszkolne. Wiele lat prowadzone było przez Grażynę Ziobrowską, to pod jej kierunkiem zdobyło III miejsce w wojewódzkim konkursie na najlepiej prowadzone koło LOP.

Głównym celem tej organizacji jest pogłębianie wiedzy ekologicznej, propagowanie ochrony przyrody w najbliższej okolicy oraz uwrażliwienie młodych ludzi na piękno środowiska naturalnego.

Powyższe zadania LOP realizuje poprzez: udział w akcji „Sprzątanie Świata”, organizując zbiórkę karmy dla zwierząt w schronisku w Gorzowie Wlkp. oraz zwierząt leśnych, zbierając surowce wtórne, uczestnicząc w zajęciach terenowych, współpracując z myśliwymi Koła Łowieckiego „Cietrzew”, opiekując się ptakami w okresie zimy oraz czynnie uczestnicząc w akcji „Ratujmy kasztanowce” poprzez grabienie liści w parku miejskim. Z okazji „Dnia Ziemi” corocznie jest organizowanych wiele konkursów, wystaw, pogadanek oraz inscenizacji związanych z ekologią. Uczniowie biorą również czynny udział
w konkursach ekologicznych organizowanych przez Zarząd Okręgu LOP w Szczecinie. Uczestniczą w Powiatowych Seminariach Popularnonaukowych w Myśliborzu oraz współpracują z członkami LOP w Nawrocku, z którymi wykonali multimedialny „Projekt ścieżki regionalnej rowerowej” zajmując II miejsce. Dzięki zaangażowaniu pani Grażyny Ziobrowskiej mamy koło szkoły piękny skalniak, klomby
z kwiatami i krzewami.

Obecnie nad Szkolnym Kołem LOP opiekę sprawują panie: Elżbieta Downarowicz, Zuzanna Michalak, Joanna Kamińska, które od pięciu lat organizują Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny. Członkowie LOP uczestniczą w Międzynarodowych Warsztatach Płetwonurków, co roku biorą udział w akcji sprzątania Jeziora Myśliborskiego, jego linii brzegowej oraz parku miejskiego, przeglądają filmy edukacyjne i uczestniczą w kursie udzielania pierwszej pomocy.

 

Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski to organizacja uczniowska, która realizuje zadania wynikające z planu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego szkoły oraz własnego planu pracy, który opracowuje się na początku każdego roku szkolnego. Przewodniczącego i radę samorządu wybiera się co roku w demokratycznych wyborach. Do głównych zadań samorządu należą: organizacja apeli szkolnych, udział pocztu sztandarowego w uroczystościach gminnych, szkolnych i środowiskowych, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci („Góra Grosza”, „Pomóż i Ty”, „Wszystko dla dzieci”), dyżury na korytarzach szkolnych i przed szkołą. Do zadań samorządu należy również prowadzenie kroniki szkolnej, wykonywanie gazetek okolicznościowych oraz pomoc w redagowaniu gazetki szkolnej „Kusak”.

Praca w samorządzie uczniowskim uczy odpowiedzialności, demokracji, poszanowania praw, ale przede wszystkim samorządności już od najmłodszych lat.

 

SKKT „Dwójka

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne pod patronatem PTTK w Szczecinie działa w naszej szkole od 2010 r. Opiekunami koła są nauczyciele: Kamila Witkowska, Krystyna Smolik oraz Marek Jundziłł. Koło propaguje turystykę krajoznawczą, promuje aktywny i zdrowy tryb życia oraz w sposób zorganizowany pomaga wypełnić czas wolny uczniom naszej szkoły. Pełni więc funkcję edukacyjną i wychowawczą. Organizuje rajdy rowerowe, włącza się w lokalne akcje. Uczestniczyło m.in. w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa, promując zabytki i  wiedzę  historyczną.  Członkowie  koła  kilka razy  w  roku  biorą   udział w „Nocy w szkole”. Obok integracji i wspólnej zabawy, pogłębiają wiedzę z różnych przedmiotów, rozgrywają turnieje, mecze oraz oglądają filmy w „Kinie Nocnych Marków”.

 

Grupy teatralno-taneczne odgrywają nieocenioną rolę w życiu kulturalnym naszej szkoły.

Grupą teatralną uczniów klas I-III opiekują się panie: Iwona Sikora i Kamila Witkowska. Uczniowie wystawili „Brzydkie Kaczątko”, reprezentowali szkołę na Dniach Myśliborza, gdzie przedstawili taniec ze wstążkami. Przygotowali też występ artystyczny z okazji wizyty naszych zachodnich sąsiadów z Soltau. Pielęgnują tradycję i przygotowują jasełka, które prezentują w szkole, ale również promują naszą placówkę na zewnątrz, wystawiając sztuki lokalnej społeczności Myśliborza oraz mieszkańcom PDPS.

Grupę taneczną „Sprężynki” prowadzą panie: Agnieszka Majchrzak i Zuzanna Michalak. Dzieci uświetniają szkolne uroczystości i występują na imprezach środowiskowych.

 

Chearleaderki

W 2007 roku, nauczycielka Małgorzata Cielecka utworzyła w szkole dwie grupy „Chearleaderek”. Dziewczynki z klas IV-VI, mają możliwość przygotowywania własnych krótkich układów taneczno-gimnastycznych, które prowadzą przy muzyce w trakcie rozgrzewki na lekcjach wychowania fizycznego. Stanowi to swoistego rodzaju uatrakcyjnienie lekcji. Wymiernym efektem pracy zespołu jest przygotowanie licznych układów taneczno-gimnastycznych z pomponami, z szarfami, które uświetniły uroczystości szkolne.

„Cheerleaderki” prezentują się również każdego roku podczas lokalnych imprez plenerowych – „Dni Myśliborza”, uczestniczyły w „Festiwalu dobrego smaku”, imprezie zorganizowanej przez Gimnazjum w Myśliborzu.

 

Grupa teatralna

Od 2008 r. w szkole działa grupa teatralna prowadzona przez nauczycielkę Annę Zabłotną. Uczestnicy próbują wypowiedzieć się za pomocą słów i pozasłownych środków wyrazów, tj. pantomimy, ruchu, tańca. Działają w myśl zasady, że teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być. W 2008 r.
z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty wystawili sztukę „ Rodzice w literaturze”. W marcu 2009 r. grupa uczestniczyła w powiatowym przeglądzie teatralnym zorganizowanym prze Szkołę Podstawową nr 4 w Barlinku. Karol Warżała – jeden z uczestników spektaklu „Dziecięce wariacje” zwyciężył w kategorii „Najlepszy Aktor”. Rok później tytuł „Najlepszej Aktorki” przypadł Wiktorii Wilczyńskiej, kreującej czarownicę.

 Członkowie koła sami tworzą teatr, z obserwacji codziennych zdarzeń powstają sceny składane w jeden spektakl. Sztuką samorodną było przedstawienie „Zrzuć maskę”, w którym dzieci próbowały przekonać uczniów naszej szkoły, że trzeba być sobą, nie wolno przyzwalać na agresję i być buzującym czajnikiem!

Młodzi aktorzy sięgają też do klasyki literatury i motywów patriotycznych. W 2010 r. zrealizowali spektakl dla najmłodszych „Księżniczka na ziarnku grochu”, który na przeglądzie w Karsku zdobył tytuł laureata. Spektakl związany ze Świętem Niepodległości przybliżał lata niewoli narodowej, w trakcie wykorzystano teatr cieni. Sztukę wystawiono również w Domu Pomocy Społecznej.

%d bloggers like this: