I żyli długo i w teatrze

Uczniowie klas VI-VII naszej szkoły mieli dziś okazję obejrzeć spektakl „Mama i ja” przygotowany przez koło teatralne „Krzykacze” działające pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem tego wydarzenia było pokazanie relacji między matkami a dziećmi, a także przygotowanie młodych kobiet do roli matki.

Wielu uczniów z pewnością zobaczyło siebie w bohaterach spektaklu. Było to możliwe dzięki karykaturalnym rekwizytom własnoręcznie wykonanym przez członków koła oraz wspaniałej grze aktorskiej, która wynika z wielu prób i pracy poświęconej ich kreowaniu. Szczególnie istotną rolę odegrała postać babci, która każdą scenę krótko komentowała i zwracała uwagę widza na  najważniejsze wartości. Przyjemny odbiór przedstawienia umożliwiła również prosta i urokliwa scenografia przedstawiająca karykaturę matki i syna, wykonana własnoręcznie przez aktorów.

Można powiedzieć, że członkowie koła pokonali stres i wystawili znakomite przedstawienie. Bardzo ciężko jest przygotować spektakl, który śmieszy i zarazem skłania do refleksji nad sobą. Im się to udało.

W roli dzieci wystąpili: Weronika Wójcik, Filip Topolski, Nela Osińska, Ola Dąbska, Kuba Szczęch, Laura Wilczyńska, Laura Łosiewicz oraz Jagoda Jundziłł. Matki wykreowały: Zosia Sleigh, Karina Dranikowska, Emilia Stankowski, Martyna Kucharska, Oliwia Pietrucka i Judyta Kotowicz. Ta ostatnia wcieliła się też w rolę dealera. Sytuacje ukazane w jedenastu scenkach dosadnie podsumowywała babcia- Maja Stankowski.

Czy widzowie się czegoś nauczą? Czy wezmą do serca rady i słowa babci? Aktorzy i reżyser przedstawienia- Anna Zabłotna- mają nadzieję, że była to dobra lekcja profilaktyki. Czas pokaże…

%d bloggers like this: