Zmiana w planie lekcji

W związku ze zmianą nauczyciela religii w niektórych klasach nastąpiła korekta planu zajęć. Aktualny plan znajduje się na stronie szkoły (PLAN LEKCJI w menu górnym), na bieżąco jest też zmieniany przez wychowawców i dyrekcję w dzienniku elektronicznym. W związku z odejściem z parafii w Myśliborzu księdza Łukasza, z dniem 11 grudnia zajęcia religii w 4a, 4b, 4c, 5a, 6a, 6b i 6c prowadzić będzie katechetka – Pani Monika Pawlak. W grudniu wymienione klasy będą miały zajęcia tylko raz w tygodniu (we wtorki), a po Nowym Roku – dwa razy w tygodniu, zgodnie z planem.

%d bloggers like this: