XIV Spotkania Przyrodników

    24 września 2016 nasza szkoła uczestniczyła w „XIV Spotkaniach Przyrodników”, które odbywały się w Rezerwacie Przyrody „Długogóry”. Na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Różańsku, Joanna Kamińska wraz z trójką uczniów z klasy 5c: Wiktorią Bielińską, Szymonem Krupą i Katarzyną Zając udali się na wędrówkę ścieżką edukacyjną w Długogórach udostępniającą najcenniejsze walory rezerwatu. Spotkanie rozpoczął Prezes LOP/Oddział Dębno Marek Schiller przekazując Nadleśniczemu Nadleśnictwa Różańsko historyczny pierwopis opracowania źródłowego wniosku o utworzenie Rezerwatu „Długogóry”. Podczas przejścia ścieżką edukacyjną przez Rezerwat „Długogóry” Marek Schiller zapoznał uczestników wycieczki z elementami przyrody na terenie obiektu, między innymi:

 • dlaczego utworzono Rezerwat „Długogóry”,
 • cechy specyficzne tego obszaru,
 • fragment moreny czołowej, zlodowacenie północno – polskie stadia myśliborskie,
 • ogromna ilość wzniesień i zagłębień terenowych z wodą,
 • wielka ilość głazów narzutowych, grzbiety podobne do górskich,
 • drzewa pomnikowe z bukiem „Matką”,
 • roślinność chroniona,
 • zwierzęta chronione,
 • najwyższe wzniesienie na terenie Powiatu Myśliborskiego „Długogóra”
  o wysokości 114,5 m n.p.m.

Spotkanie zakończono wspólną biesiadą z ciepłym posiłkiem, kiełbaską z ogniska i lokalnymi wypiekami nad Jeziorem Babino. Rozdano również nagrody i  wyróżnienia laureatom konkursów przyrodniczych oraz upominki dla wszystkich uczestników. Punktem kulminacyjnym było przekazanie okolicznościowej pieczęci Radzie Sołeckiej na ręce Sołtysa wsi Różańsko pana Andrzeja Lewandowskiego. Była to interesująca lekcja przyrody.

Opiekun Szkolnego Koła LOP:

Joanna Kamińska

%d bloggers like this: