Udział w projekcie „Ze szkołą za pan brat …”

Od 16 listopada 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu przystąpiła do projektu „Ze szkołą za pan brat- rozszerzona edukacja przyrodnicza, matematyczna i informatyczna w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, technologii informacyjnej, rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczestników.

15 listopada 2018 r. w drodze rekrutacji zakwalifikowano do projektu 64 uczniów/uczennic z klas VII i VIII. Uczniowie uczestniczą indywidualnie lub grupowo w zajęciach: terapii logopedycznej, terapii psychologicznej, treningu twórczego myślenia, treningu komunikacji interpersonalnej, treningu twórczego myślenia, zajęciach wyrównawczych z matematyki, geografii, biologii, chemii, fizyki, zajęciach z informatyki, zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego. Swoje zdolności rozwijają na zajęciach humanistycznych i fizycznych dla ambitnych. Wszyscy uczestnicy objęci są zajęciami z doradztwa zawodowego.

Podczas zajęć wykorzystywane są metody aktywizujące oraz warsztatowe w celu podniesienia atrakcyjności i rozwijania kreatywności, a także nowoczesne pomoce i sprzęt multimedialny pozyskany dla szkoły w ramach projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zakończenie projektu nastąpi 31 lipca 2020 r.

%d bloggers like this: