Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ŚWIETLICA SZKOLNA

ŚWIETLICA SZKOLNA

ŚWIETLICA SZKOLNA jest integralną częścią Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Kusocińskiego w Myśliborzu. Świetlica funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Świetlicy Szkolnej. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów dojeżdżających oraz uczniów, którzy ze względu na  czas pracy rodziców (opiekunów) lub organizacji dojazdu do szkoły, muszą dłużej przebywać  w szkole, a także dla innych uczniów za zgodą Dyrektora. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci, które nie chodzą na lekcję religii i inne planowane zajęcia edukacyjne. 

         

Opieka w świetlicy szkolnej sprawowana jest nad uczniami

od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 6.45  do 15.45.        CELEM  NASZEJ  SZKOLNEJ  ŚWIETLICY JEST ;

  •  Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej  wszechstronny  rozwój   osobowości.
  •  Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i  udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
  •  Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia  codziennego.
  •  Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie  nawyków  kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
  •  Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem  szkolnym  celem  rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
  •  Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  •  Organizacja konkursów tematycznych.
  •  Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

 

 

Data dodania: 2021-02-01 11:15:48
Data edycji: 2021-04-21 10:58:41
Ilość wyświetleń: 3114
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook