ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2019

Każdego roku 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Tegoroczny temat „Dostęp do wody dla wszystkich”, wiąże się z tym, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej i nie ma zapewnionych odpowiednich warunków sanitarnych. Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne to dwa najważniejsze czynniki sprawcze problemów z dostępem do wody. Zanieczyszczenie rzek, jezior i gleby zwiększają ryzyko suszy i powodzi w różnych regionach świata. Tylko powrót do rozwiązań opartych na naturalnych mechanizmach funkcjonowania przyrody, ponowne zalesianie zniszczonych terenów, przywracanie naturalnych połączeń rzek z obszarami zalewowymi oraz odbudowa terenów podmokłych stwarza szanse przywrócenia utraconej równowagi w gospodarowaniu zasobami wodnymi świata. Głównym celem Światowego Dnia Wody jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Obchody tego święta mają zainspirować rządy, organizacje, społeczności i poszczególnych ludzi do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wody na świecie. Warto wiedzieć, że Polska jest jednym
z najuboższych w zasoby wodne krajów Europy.

Problemy globalne związane z brakiem dostępu do wody pitnej nie są obojętne dla uczniów naszej szkoły, dlatego wykonali wystawę plastyczną przedstawiającą temat oszczędzania i gospodarowania zasobami wody.

%d bloggers like this: