Słowa, które ranią

W dniu 16. 01. 2019 r. na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie uczniów wszystkich klas I-VIII, poświęcone agresji słownej i mowie nienawiści. Uczczono też minutą ciszy tragiczną śmierć Prezydenta Miasta Gdańsk, pana Pawła Adamowicza, który stał się symbolem niewinnych ofiar nienawiści.

W najbliższych dniach odbędą się w klasach zajęcia, podczas których wychowawcy, pedagodzy i psycholog szkolny uświadamiać będą uczniów, jak unikać słownej agresji i jak radzić sobie w przypadku ich wystąpienia. W związku z tygodniem bezpieczeństwa w internecie, po feriach zimowych również na zajęciach informatyki zrealizowane zostaną tematy dotyczące cyberprzemocy.

Zachęcamy również rodziców, by porozmawiali z dziećmi o sposobach radzenia sobie z agresją, w tym z agresją słowną. W razie potrzeby pomocą chętnie służą psycholog i pedagodzy szkolni.

%d bloggers like this: