REGULAMIN Powiatowego Konkursu Plastycznego „Walentynkowa Laurka dla Żyrafki Lokatki”

 1. Organizator:

Organizatorem Powiatowego Konkursu Plastycznego „Walentynkowa Laurka dla Żyrafki Lokatki” jest Szkolna Kasa Oszczędności przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myśliborzu.

 1. Cele konkursu:
 2. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień i wrażliwości artystycznej.
 3. Pobudzanie aktywności twórczej dzieci.
 4. Rozwijanie wyobraźni oraz talentów plastycznych.
 5. Zachęcanie do twórczego spędzania czasu wolnego.
 6. Warunki uczestnictwa:
 7. Technika prac dowolna, format A4.
 8. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie klas I – VIII, a nie tylko członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności.
 9. Zasady przyznawania nagród:
 10. Estetyka wykonanych prac.
 11. Oryginalność i pomysłowość.
 12. Zgodność pracy z tematem ( laurka musi być dla Żyrafki Lokatki).
 13. Termin i warunki dostarczenia prac:

Prace należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą

do 13 lutego  2019 roku na adres siedziby organizatora:

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Kusocińskiego

Ul. Piłsudskiego 18

74-300 Myślibórz

lub do organizatorów.

 • Dane osobowe:
 • Przystępując do konkursu uczeń wyraża zgodę na :

– przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów w warunkach określonych w ( art.6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa Oświatowego ( Dz.U. 2017 poz. 1646).

– na odwrocie autor pracy powinien umieścić metryczkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą i szkołą, do której uczeń uczęszcza.

                                                                                                                Organizatorzy:

                                                  Alina Lenartowicz, Izabela Korzeniewicz

                                                                                                            

%d bloggers like this: