REGULAMIN Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kuba Pieniążek – zabawy zimą”

 1. Organizator:

Organizatorem Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kuba Pieniążek  – zabawy zimą” jest Szkolna Kasa Oszczędności przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myśliborzu.

 1. Cele konkursu:
 2. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień i wrażliwości artystycznej.
 3. Pobudzanie aktywności twórczej dzieci.
 4. Rozwijanie wyobraźni oraz talentów plastycznych.
 5. Zachęcanie do twórczego spędzania czasu wolnego.
 6. Uwrażliwienie na piękno zimowego krajobrazu oraz bezpieczne zabawy zimą.
 7. Warunki uczestnictwa:
 8. Technika dowolna, płaska.
 9. Uczniowie klas I – III wykonują pracę plastyczną – format A4.
 10. Uczniowie klas IV – VIII wykonują historyjkę obrazkową – format A3.
 11. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie, a nie tylko członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności.
 12. Zasady przyznawania nagród:
 13. Estetyka wykonanych prac.
 14. Oryginalność i pomysłowość.
 15. Zgodność pracy z tematem ( Na pracy musi być chłopiec Kuba Pieniążek).
 16. Termin i warunki dostarczenia prac:
 17. Prace należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą

do 18 stycznia 2019 rokuna adres siedziby organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Kusocińskiego

Ul. Piłsudskiego 18

74-300 Myślibórz

Lub do organizatorów.

 • Dane osobowe:
 • Przystępując do konkursu uczeń wyraża zgodę na :

– przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów w warunkach określonych w (art.6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa Oświatowego ( Dz.U. 2017 poz. 1646).

– na odwrocie autor pracy powinien umieścić metryczkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą i szkołą, do której uczeń uczęszcza.

                                                                                                                 Organizatorzy:

                                                                      Alina Lenartowicz
Izabela Korzeniewicz

                                                                                                           

%d bloggers like this: