Nowi czytelnicy w naszej bibliotece

,,My uczniowie pierwszej klasy, Tobie Książko przyrzekamy…” takimi słowami pierwszoklasiści rozpoczęli przyrzeczenie składane w czasie pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej. Uroczystość ta wpisała się już na trwałe w kalendarz imprez bibliotecznych i szkolnych. Jest to zawsze ważne wydarzenie, zarówno dla naszej szkolnej książnicy, która zyskuje dużą grupę nowych czytelników, jak i dla uczniów klas pierwszych, którzy stają się od tej pory pełnoprawnymi użytkownikami biblioteki.

18 i 19 stycznia 2017 r. pierwszoklasiści gościli w szkolnej bibliotece. W trakcie pierwszej wizyty zapoznali się z regulaminem wypożyczalni, z zasadami zachowania się w niej, wypożyczania oraz poszanowania książek. Na zakończenie dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie. Tym samym dołączyły do szkolnej braci czytelników naszej szkoły.

Na zakończenie każdy czytelnik wypożyczył pierwszą książkę, do której otrzymał zakładkę oraz dyplom , wychowawcom przekazano ,,Prośby Książki” ,a rodzicom list zachęcający do czytania razem z dzieckiem.

Życzymy nowym czytelnikom wielu ciekawych lektur i niezapomnianych przeżyć z książkami.

%d bloggers like this: