Dokumenty szkolne

Statut Szkoły (nowy, przyjęty 06.11.2017 r.)

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w roku szkolnym2017/2018

Punktowy System Zachowania (aktualizacja 09.2017)

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Regulamin Dziennika Elektronicznego

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Statut Spółdzielni Uczniowskiej

Regulamin stroju uczniowskiego