Statut Szkoły (nowy, przyjęty 06.11.2017 r.)

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w roku szkolnym2017/2018

Punktowy System Zachowania (aktualizacja 09.2017)

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Regulamin Dziennika Elektronicznego

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Statut Spółdzielni Uczniowskiej

Regulamin Stroju Uczniowskiego

Regulamin Wypożyczania Podreczników szkolnych

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

Regulamin Rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy SP2 Myślibórz

Pracowita Mrówka – Regulamin nagrody