Chcesz szóstkę? – czytaj i pisz…

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki, z którym zapoznawaliśmy się na pierwszych zajęciach w roku szkolnym, mówi jasno – można z zajęć komputerowych (informatyki) otrzymać ocenę celującą jeśli:

  • wszystkie prace robione są podczas lekcji terminowo i na bardzo dobre lub dobre oceny,
  • uczeń bierze udział w konkursach informatycznych, jeśli takie odbywają się w danym roku szkolnym,
  • uczeń wykonuje zadania dodatkowe – mogą być wykonywane poza szkołą.

Jakie zadanie dodatkowe można wykonać?

Nieustająco zadaniem, za które chętnie stawiam oceny dodatkowe (zwykle szóstki) jest pisanie tekstów na stronę szkoły. Relacje z wycieczek, wydarzeń szkolnych, a także klasowych – przekazane na pendrive lub za pomocą poczty elektronicznej na adres  topolski(małpa)sp2mysliborz.pl Uwaga! Jeśli chcesz, by praca była oceniona na szóstkę, postaraj się napisać tekst ciekawy, bez błędów ortograficznych, językowych, a także zilustrować tekst przynajmniej jednym zdjęciem.

Inne zadania? Pytaj nauczyciela…

UWAGA! TERMIN ZLECANIA I PRZYJMOWANIA PRAC DODATKOWYCH MIJA Z KOŃCEM MAJA. NIE CZEKAMY Z DODATKOWYMI PRACAMI DO MOMENTU WYSTAWIANIA OCEN KOŃCOWYCH…

%d bloggers like this: