Opublikowany w Samorząd Uczniowski

Bal na czternaście zespołów

Międzynarodowy Dzień Tańca wprowadzono dla zwrócenia uwagi na uniwersalizm sztuki tańca i jej zdolności przekraczania barier. W naszej szkole Dzień Tańca odbył się już po raz trzeci. Jego celem było przede wszystkim integrowanie społeczności szkolnej. Układy taneczne oceniała Komisja w składzie: pani dyrektor szkoły – Grażyna Maciejewska, pani wicedyrektor – Janina Siemaszko, pani pedagog – Marta Moryl, opiekun SU- pani Żaneta Abramowicz, przewodniczący SU- Robert Rutkowski. Zespoły oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: 0-III oraz IV-VI. Jury brało pod uwagę następujące kryteria: technika tańca, wyraz sceniczny oraz skala trudności choreografii. W festiwalu wzięły udział następujące zespoły klasowe: 0 a, 0 c, II a, II b, II c, III a, III b, IV a, IV b, IV c, V a, V c, VI a, VI b. Uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom, dlatego z przyjemnością oglądaliśmy przygotowane przez nich układy taneczne. Widać było, że taniec sprawiał wszystkim dużo radości. W tym roku puchar przechodni trafił do kl. III b (wych. J. Błażejewska) oraz VI b (wych. A. Zabłotna). Wyróżnienia zdobyły klasy- II c (wych. I. Zawada i A. Socha- Gula) oraz V a (wych. B. Srokowska). Gratulujemy! Zarząd Samorządu Uczniowskiego serdecznie dziękuje wychowawcom klas, które się włączyły do zabawy.

na zdjęciu zespół kl. 6b
Opublikowany w Samorząd Uczniowski

Ambasadorzy Życzliwości 2016

W październiku już po raz trzeci uczciliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Zarządowi SU przyświecały szczytne cele: propagowanie wśród uczniów życzliwości, integrowanie zespołów klasowych poprzez wspólną realizację projektu. W „Dwójce”  nie brakuje życzliwych, o czym przekonaliśmy się w czasie kampanii. Mieliście, jak zwykle, ciekawe pomysły na zaprezentowanie swojego kandydata na Ambasadora. Nie zabrakło kolorowych stoisk, muzyki, ulotek oraz plakatów i transparentów.

W wyniku demokratycznych wyborów Ambasadorem Życzliwości zostały:

na poziomie klas I-III Oliwia Wrębiak z kl. III c,

a na poziomie IV-VI- Oliwia Pietrucka z kl. V c.

Gratulujemy zwycięzcom i ich partiom. Wszystkim dziękujemy za udział w zabawie.