Opublikowany w Szkolne wieści

Dzień Dziecka z PKO BP

4 czerwca 2018 roku na boisku szkolnym zorganizowany został Dzień Dziecka dla przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych przez Bank PKOBP. Dzieci przywitała niespodzianka – Animator „Loczek”, który wprowadził nas w wyśmienity nastrój. Dzieci bawiły się wspaniale. Było dużo tańca i śmiechu. Dzieci otrzymały wiele niespodzianek ufundowanych przez Bank PKOBP.
Serdeczne podziękowania ślemy Dyrektorowi Banku PKOBP w Myśliborzu Panu Sebastianowi Matul oraz pracownikom – Pani Marlenie Kaźmierczak i Pani Monice Szczecińskiej za poświęcony czas i zaangażowanie w organizację imprezy oraz jej ufundowanie. DZIĘKUJEMY!!!

Opublikowany w Szkolne wieści

XVII edycja „Sobieradzika” za nami

Zakończyły się XVII już majowe zmagania naszych najmłodszych uczniów w szkolnym konkursie polonistycznym „Sobieradzik” autorstwa Marii Pałki. Uczniowie musieli m.in. wykazać się znajomością alfabetu, części mowy, zasad ortograficznych, wskazywaniem rodziny wyrazów, rozwijaniem zdań czy pisaniem listu. Na czołowe miejsca wysunęło się dziewięć osób z klas I – III spośród 53 uczestników. Oto najlepsi młodzi poloniści:

– klasy pierwsze: Składanowska Lena kl. I C, Czemerys Aleksandra kl. I A, Denisiewicz Mateusz kl. I B,

– klasy drugie: Topolski Filip kl. II A, Rawluk Tomasz kl. II A, Baranowski Ignacy kl. II A,

– klasy trzecie: Mrozińska Weronika kl. III B, Olszewska Hanna kl. III B, Jakubowski Wojciech kl. III A.

Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe na apelu szkolnym. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie za rok!

Opublikowany w "KUSAK" czyli uczniowskie artykuły

I żyli długo i w teatrze

Uczniowie klas VI-VII naszej szkoły mieli dziś okazję obejrzeć spektakl „Mama i ja” przygotowany przez koło teatralne „Krzykacze” działające pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem tego wydarzenia było pokazanie relacji między matkami a dziećmi, a także przygotowanie młodych kobiet do roli matki.

Wielu uczniów z pewnością zobaczyło siebie w bohaterach spektaklu. Było to możliwe dzięki karykaturalnym rekwizytom własnoręcznie wykonanym przez członków koła oraz wspaniałej grze aktorskiej, która wynika z wielu prób i pracy poświęconej ich kreowaniu. Szczególnie istotną rolę odegrała postać babci, która każdą scenę krótko komentowała i zwracała uwagę widza na  najważniejsze wartości. Przyjemny odbiór przedstawienia umożliwiła również prosta i urokliwa scenografia przedstawiająca karykaturę matki i syna, wykonana własnoręcznie przez aktorów.

Można powiedzieć, że członkowie koła pokonali stres i wystawili znakomite przedstawienie. Bardzo ciężko jest przygotować spektakl, który śmieszy i zarazem skłania do refleksji nad sobą. Im się to udało.

W roli dzieci wystąpili: Weronika Wójcik, Filip Topolski, Nela Osińska, Ola Dąbska, Kuba Szczęch, Laura Wilczyńska, Laura Łosiewicz oraz Jagoda Jundziłł. Matki wykreowały: Zosia Sleigh, Karina Dranikowska, Emilia Stankowski, Martyna Kucharska, Oliwia Pietrucka i Judyta Kotowicz. Ta ostatnia wcieliła się też w rolę dealera. Sytuacje ukazane w jedenastu scenkach dosadnie podsumowywała babcia- Maja Stankowski.

Czy widzowie się czegoś nauczą? Czy wezmą do serca rady i słowa babci? Aktorzy i reżyser przedstawienia- Anna Zabłotna- mają nadzieję, że była to dobra lekcja profilaktyki. Czas pokaże…

Opublikowany w Ogłoszenia

Podziękowanie!

Prezydium Rady Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Kusocińskiego w Myśliborzu za pomoc w przygotowaniu i realizacji Festynu Rodzinnego z Dwójką

Przewodniczący Rady Rodziców Piotr Lewandowski

Skarbnik Rady Rodziców Aleksandra Baranowska

Sekretarz Rady Rodziców Aneta Rawluk

Opublikowany w "KUSAK" czyli uczniowskie artykuły

Z Kusocińskim w zawody…

25.05.2018 r. odbyły się zawody w biegach przełajowych klas IV-VII. Impreza rozpoczęła się od rywalizacji dziewcząt klas IV, a zakończyła na biegu chłopców klas VII oraz dekoracji. Każdy kto podjął się próby walki o zwycięstwo przy mecie dostał sok i dyplom. Niektóre trasy były przyjemne, a inne wymagały włożenia nieco więcej wysiłku. Na drodze można było spotkać dużo przeszkód m.in. wystające korzenie. Organizacją zawodów zajęli się nauczyciele wychowania fizycznego z naszej szkoły. Nagrody zwycięzcom wręczała pani wicedyrektor – Żaneta Abramowicz.

Opublikowany w Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Dyrekcja oraz prezydium Rady Rodziców SP nr 2 w Myśliborzu zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie NNW uczniów w roku szkolnym 2018/2019. 

Oferty należy składać drogą elektroniczną lub tradycyjną (dane kontaktowe w zakładce kontakt) do dnia 10 czerwca 2018 r. Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dn. 14 czerwca 2018 r. o godz. 16.30 w gabinecie dyrektora szkoły w sierpniu (dokładny termin zostanie ogłoszony wcześniej – przepraszamy za zmianę).

Opublikowany w Ogłoszenia

List do rodziców siódmoklasistów

Szanowni Państwo,  Rodzice uczniów klas VII,

wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych.

W związku z tym, uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem od pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18 w wersji pdf