List do rodziców siódmoklasistów

Szanowni Państwo,  Rodzice uczniów klas VII,

wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych.

W związku z tym, uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem od pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18 w wersji pdf

%d bloggers like this: